Thông báo về việc tổ chức ôn tập, thi và cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch” khóa 4

Thông báo tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 1277/TB-ĐHNN

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức ôn tập, thi và cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch” khóa 4

 
   

     Tiếp nối thành công kỳ thi Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 3, đợt ngày 04 tháng 10 năm 2018 (theo thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL và quyết định số 92/QĐ-TCDL), với tỉ lệ 100% học viên đạt và đã được cấp chứng chỉ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo về việc tổ chức ôn tập, thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 4 với các thông tin cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:

          – Sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng;

          – Hướng dẫn du lịch có nhu cầu cấp mới hoặc cấp đổi thẻ hướng dẫn viên;

          – Các đối tượng khác.

  1. Thời gian tổ chức, hình thức thi và địa điểm:

      2.1. Thời gian tổ chức (dự kiến):

          – Thời gian tập trung: 17h30 ngày 11 tháng 01 năm 2019.

          – Thời gian ôn tập: 01 tuần, từ ngày 12 – 18 tháng 01 năm 2019.

          – Lịch thi: ngày 20 tháng 01 năm 2018.

     2.2. Hình thức thi:

          – Phần thi lí thuyết: 150 phút

          – Phần thi thực hành: 20 phút

    2.3. Địa điểm tổ chức:

          Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  1. Hồ sơ đăng ký:

          – 01 bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước có công chứng;

          – 02 ảnh 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau);

          – 01 đơn đăng ký dự thi (theo mẫu).

  1. Kinh phí: 2.500.000đ/học viên

     Lưu ý:

          Học viên có thể nộp kinh phí 02 đợt:

          – Đợt 1: 500.000đ (trước ngày 21 tháng 12 năm 2018)

          – Đợt 2: số tiền còn lại (trước ngày 08 tháng 01 năm 2019)

  1. Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp học phí:

          – Thời gian đăng ký, nộp hồ sơ và kinh phí: từ ngày ra thông báo đến trước ngày 21 tháng 12 năm 2018.

          – Địa điểm: Phòng A.I.5., Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế.

  1. Liên hệ:

          Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

          – Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

          – Email: viethoang.vnh@gmail.com

     – Điện thoại: 0234.3834766 (Khoa Việt Nam học, Trường ĐH Ngoại ngữ); 0912.637.456 (thầy Hồ Viết Hoàng); 0914.172.246 (thầy Phan Thanh Tiến)./.

Nơi nhận:

– Các Phòng, Khoa;

– Các Trường Đại học, Cao đẳng;

– Lưu: VT, ĐT, K.VNH.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

No Comment

Comments are closed.