Thông báo về Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 4 “Những vấn đề giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay”

2019 HTQT-VNH [Thu moi]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Số:          /TB-XHNV-QLKH-DA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 1 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Mời viết bài tham luận Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 4

NHỮNG VẤN ĐỀ GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT VÀ NGHIÊN CỨU

VIỆT NAM TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY

___________________________

Ngành Việt Nam học, trong đó có nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, đã có một lịch sử lâu đời và hiện đang phát triển rất mạnh ở Việt Nam cũng như ở nhiều nước trên thế giới. Hội thảo quốc tế Việt Nam học được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt và Việt Nam học công bố những kết quả nghiên cứu mới nhất; thúc đẩy việc nghiên cứu Việt Nam học trong nước và trên thế giới.

Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 4 dự kiến được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào hai ngày 26-27/7/2019 dưới sự chủ trì của Khoa Việt Nam học, phối hợp cùng Phòng Quản lý Khoa học-Dự án, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu tham gia viết bài và trình bày tại Hội thảo.

1. CHỦ ĐỀ HỘI THẢO

NHỮNG VẤN ĐỀ GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT VÀ NGHIÊN CỨU

VIỆT NAM TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY

ISSUES OF TEACHING VIETNAMESE AND STUDYING VIETNAM

IN THE WORLD NOWADAYS

Nội dung chính của Hội thảo:

 • Những vấn đề Việt ngữ học và phương pháp giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ.
 • Tình hình giảng dạy tiếng Việt ở các nước trên thế giới.
 • Nghiên cứu Việt Nam học ở trong nước và các nước trên thế giới, đặc biệt chú ý giới thiệu thành quả nghiên cứu Việt Nam học của các học giả nước ngoài về Việt Nam: Emile Gaspardone, Henry Maspéro, Léopold Cadière…; việc nghiên cứu lịch sử, văn hóa, văn học Việt Nam ở Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước khác.
 • Nghiên cứu Việt Nam từ góc độ liên ngành: lịch sử, xã hội, văn hóa, văn học, nhân học…
 1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
 • Thời gian: Ngày 26 và 27 tháng 7 năm 2019
 • Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
 1. BÀI BÁO THAM DỰ HỘI THẢO
 • Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt, tiếng Anh.
 • Quy cách văn bản:

Tiếng Việt, tiếng Anh sử dụng mã chữ Unicode, font: Times New Roman, cỡ chữ 14.

Cách dòng đơn, chừa lề tự động, dài không quá 15 trang.

Chú thích theo quy cách luận văn khoa học. Tài liệu tham khảo đặt ở cuối bài.

 1. 4. ĐĂNG KÝ THAM DỰ
 • Thời hạn đăng ký đề tài và gửi tóm tắt báo cáo: 28/2/2019 (theo mẫu đính kèm, viết bằng hai thứ tiếng Việt – Anh gửi qua email)
 • Thời hạn nộp tham luận: 31/ 5/ 2019
 • Bài viết xin gửi đến: vnsconf@hcmussh.edu.vn.

       https://goo.gl/forms/bukGUYu4Ium3NmT22

                (Nếu là đồng tác giả, xin mỗi tác giả điền một mẫu này)

 • Phí tham dự Hội thảo: Miễn phí

 

 1. THÔNG TIN LIÊN LẠC

Ban tổ chức Hội thảo quốc tế

Khoa Việt Nam học

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM

10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028-38225009

Thông tin về hội thảo, tóm tắt và toàn văn báo cáo sẽ được đăng tải trên website:

Khoa Việt Nam học: http://www.vns.edu.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Các Đơn vị;

– BGH (để báo cáo);

– Lưu: HC-TH, QLKH-DA.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

No Comment

Comments are closed.