THÔNG BÁO TỔ CHỨC SEMINAR KHOA HỌC

         Thực hiện hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế với Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế, Khoa Việt Nam học sẽ tổ chức định kỳ các hoạt động Seminar khoa học với chủ đề liên quan đến văn hóa nghệ thuật Việt Nam và văn hóa Huế (trong đó tập trung vào quá trình giao thoa, tiếp biến văn hóa, vấn đề bảo tồn và phát triển văn hóa hiện nay) do các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và cán bộ, giảng viên trình bày, tổ chức thảo luận.
           Thông tin về Seminar đầu tiên:
           1. Nội dung: “Giao thoa, tiếp biến văn hóa Việt – Pháp”.
         2. Người trình bày và tổ chức thảo luận: TS. Trần Đình Hằng, Phân viện Trưởng, TS. Hồ Viết Hoàng, phó Trưởng khoa Việt Nam học.
         3. Thành phần tham dự: các nhà khoa học, nhà nghiên cứu; cán bộ, giảng viên, học viên sau đại học, sinh viên của Trường và những ai quan tâm.
          4. Thời gian và địa điểm: 8h00 – 11h00 ngày thứ 4 (18/11/2020) tại phòng Hội thảo 1, tầng 3, nhà học chuyên ngành (tòa nhà Thư viện).
            Trân trọng kính báo và kính mời!

No Comment

Comments are closed.