ĐẠI HỌC HUẾ CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020

1. Để tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển và kết quả xét tuyển, thí sinh vào mục Tra cứu theo link sau: http://dkxt.hueuni.edu.vn/ketquaxettuyen (chọn phương thức tuyển sinh là: Xét điểm thi THPT) hoặc thí sinh có thể xem điểm chuẩn trúng tuyển theo link sau: http://tuyensinh.hueuni.edu.vn/News/Detail/dai-hoc-hue-cong-bo-diem-trung-tuyen-dot-1-theo-phuong-thuc-xet-diem-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2020_20201004175657

Các thí sinh đừng quên tham khảo thông tin #HƯỚNG_DẪN_XÁC_NHẬN_NHẬP_HỌC để chính thức trở thành tân sinh viên của Đại học Huế nhé !

2. Thí sinh trúng tuyển nộp bản chính GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THI THPT NĂM 2020 để xác nhận nhập học.

3. Thời hạn đến 17g00 ngày 10/10/2020 (tính theo dấu bưu điện).

4. Địa chỉ gửi hồ sơ: Ban Đào tạo và Công tác sinh viên (Bộ phận Tuyển sinh Đại học Huế) ⛳ 01 Điện Biên Phủ, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế. ☎ 0234.3828.493 – 0234.3898.983

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftuyensinh.hueuni.edu.vn%2FNews%2FDetail%2Fdai-hoc-hue-cong-bo-diem-trung-tuyen-dot-1-theo-phuong-thuc-xet-diem-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2020_20201004175657%3Ffbclid%3DIwAR0nai7Sn7FZ62Q6TdEgDCRNCs5jezpYGMstWc9svQ2vHZ2rJ2YV92bXuV4&h=AT1R1RizWO5lfXuQDVnxr_HB3VpYpetHbYUR7WHPE1YsjdgAgIhUX4DWecGJlvamCjoZQqJxOSFO3I-exaBxm61bUTIH2Mx-qCswI3_3Q1Zzlh5F4bKa-yNxolCA5ehVDhYT42DIplqORJFVY04&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT0IfqYpkXwE0CjEuibK5-g0VUjXbOSokDiTTWrVV6ceaI5mZbvk4z6svTdQipUwRZDJznSNVwkImMagvINaJ2UoQrlnmLdZm8hyj7DruTrj01ur05Jb8UZXtxYiP-ubc_3RwheWC-zy0u5pNU9LaB-hkENzmNZp-hz1lZUHBzP-xDRG99ZhEtssh3aobaeduTraFiVHKc7kuxdNfwjrBkw

No Comment

Comments are closed.